Нашата мисия signal-bg

НАШАТА МИСИЯ

Нашата цел е да развиваме и предлагаме на нашите клиенти продукти и услуги с възможно най-високото качество. Ние съобразяваме всеки един аспект от нашия бизнес с фирмените си ценности. Те определят всички наши действия необходими за постигането на продължителен, качествен растеж.

Отдаденост

Отдадеността е ключовата съставка на нашия развиващ се бизнес. От нашето основаване до сега ние все още сме любопитни и любознателни. Това ни подтиква към постоянно усъвършенстване. Нашата мисия е да оптимизираме производствените си процеси и намерим баланс между ценова ефективност, качество и срок на изпълнение. Нашата мотивация е породена от желанието да задоволим нашите клиенти.

Комуникация

Нашето желание да задоволим всеки клиент и изпълним перфектно всеки един проект ни е мотивирало винаги да успяваме. Ние вярваме, че отворената комуникация създава важна връзка с клиента, изяснява задачата ни и води до възнаграждение. Щастливи сме да имаме предан екип от професионалисти, които създават вдъхновяваща работна атмосфера.

Качество

Прилагаме стриктен контрол на качеството, влиянието върху околната среда и ефективното използване на енергията в производствените процеси. С определянето на ясни правила, ефективното управление на проектите, гарантираме допълнително качеството на продукта. Качеството и безопасността на нашите продукти зависи в голяма степен от нашите доставчици. За това извършваме стриктен входящ контрол на доставените ни материали.

Отговорни Служители

Успехът на фирмата се дължи главно на нашите предани, отговорни и опитни служители. Непрекъснато насърчаваме повишаването на квалификацията, качеството и отговорността към околната среда на всички нива чрез обучение, подготовка и създаване на позитивни лични навици.

Иновации

Ние постоянно обновяваме нашия машинен парк и технологични методи, за да оптимизираме производствените процеси и направим нашия бизнес още по-екологичен и природосъобразен. Вярваме, че всяко една малка стъпка в тази посока допринася за това, и не правим компромиси за една по-чиста и здравословна среда.

Полица за опазване на околната среда и безопасен труд