signal-bg Как да разграничите растерни от векторни изображения?

вторник    |    30.08.16    |    Спецификации

Как да разграничите растерни от векторни изображения?


РАСТЕРНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Растерните или цифрови изображения са съставени от множество пиксели които са с променливи цветове и яркост. Те са толкова малки че, не се виждат с просто око, но заедно конфигурират цифровото изображение.

Качеството на растерните изображения зависи от разделителната способност (резолюцията) и размерите на изображението. Резолюцията определя колко пиксела има на инч и се измерва в точки на инч (ppi). Най-предпочитаната резолюция за екрана е 72ppi и най-доброто решение за печат е 300 ppi.

Размерът се определя от това колко пиксела са на ширината и височината на изображението. Пример: 5605 пиксела ширина от 3757 пиксела.

Растерните изображения не могат да бъдат мащабирани извън зададената резолюция и размер без да се влоши качеството. Тоест размера се увеличава, а пикселите не могат да се възпроизведат, за да допълнят увеличението на размера затова те просто се уголемяват и за простото око се виждат като уголемени квадратчета – така нареченото пикселизиране. (Фигура 4)

Най разпространените растерни изображения са снимките създадени от цифрови апарати. Най използвана програма за редактиране на тези изображения е Photoshop.
Другия вид растерни изображения е създаден при преобразуване на векторните изображения в растерни, тоест записването на векторен формат като растерен формат. Това се нарича растеризиране, тоест конвертиране на векторите в пиксели.

Формата на файла се определят при експортирането на изображението от програмата за редактиране. За Растерни изображения файловeте носители са JPG, GIF, PNG, които са съставени от един слой или PSD, PDF, TIF съставени повече слоеве с възможност за редактиране.

Режимът на цвят при растерните изображения е RGB за екрани и CMYK за печат. Разберете повече за тези режими тук.
ВЕКТОРНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Векторните изображения са графики създадени в специална векторна програма. Тъй като те се основават на определени чрез математически формули линии и криви, те могат да бъдат манипулирани и мащабирани без да се губи качеството на възпроизвеждане.

Векторите могат да бъдат категоризирани в следните видове: Линии, Криви, и Шрифтове
• Векторите създадени в линии са обекти, които се оформят посредством линии, на които се определя извивката, ширината и формата. Когато уголемявате обекта създаден в линии то цялостната форма се уголемява, но дебелината на линията не, и така се променя визията на обекта. Затова се препоръчва, когато се работи с линии преди да експортирате файла да ги превърнете в криви. Но винаги съхранявайте копие в криви, за да може лесно да редактирате при нужда.
• Векторите създадени в криви са всъщност очертани обекти. Тоест формата се определя от външната линия (Фигура 1). Това е формата необходима да се зададе, когато файлът се предоставя за печат.
• Шрифтовете са сами по себе си вектори, но те са свързани с инсталационен файл и в негово отсъствие вида на шрифта се променя. Затова винаги когато експортирате шрифтове за печат трябва да обърнете шрифтовете в криви или да изпратите на печатницата и инсталационния файл на шрифта. (Фигура 2).
ВЕКТОРИЗИРАНЕ И РАСТЕРИЗИРАНЕ

Важно е да се знае, че е лесно да се конвертират векторите в растери и това се нарича Растеризиране. Но обратния процес на превръщане на растер във вектор не е лесен – нарича се Векторизиране. То може да се извърши по два начина:
• Най правилния и точен начин е да векторизирате обекта във векторна програма като Adobe Illustrator използвайки програмните средства за очертаване. Това става като рисувате по очертанията на формата както бихте копирали обект върху лист хартия. Този процес отнема време особено при по сложни обекти и затова се заплаща допълнително при предпечатната подготовка.
• Другия начин за векторизиране е като изберете автоматичната функция на векторната програма за да се калкулират измеренията автоматично. Но този метод не е прецизен и се използва само при по опростени форми.

ЦВЕТОВИ РЕЖИМИ ЗА ПЕЧАТ
Когато изпращате графичен файл за печат трябва да зададете подходящия цветови режим.

Режимът на цвят при растерните изображения за печат e CMYK. Разберете повече за тези режими тук.

Когато имате векторни графики то те обикновено са с определен лимитиран брой цветове и всеки един цвят трябва да е зададен по системата на Pantone. Това е стандартизирана система за означаване на цветове и използването и позволява да получите точния цвят независимо от производителя. Цветовете се задават по определен код, който се разпознава във всички печатници, а те от своя страна могат да направят справка във отпечатаните каталози с цветове.

назад